• Verdsettelse av Renewable Energy Corporation ASA 

      Dahlberg, Jonas; Fredriksen, Marius Sletbakk (Bachelor thesis, 2011)
      I denne bacheloroppgaven har vi hatt verdsettelse som tema, der vi har sett nærmere på Renewable Energy Corporation ASA(REC). Problemstillingen vår har vært: “Hva er verdien av Renewable Energy Corporation ASA 1.1.2011?” REC ...