• Formgiving, design og håndverk. Fra Reform 94 til Kunnskapsløftet 

   Aakre, Bjørn Magne (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Denne artikkelen handler om fagområdene formgiving, design og håndverk i norsk videregående opplæring, med særlig fokus på de endringer som ble gjennomført med Kunnskapsløftet i 2006. Det tas utgangspunkt i Formgivingsfag ...
  • Når øyet styrer hånden : om mestringsprosesser i barnehagen 

   Frisch, Nina Scott (Journal article; Peer reviewed, 2008)
   Undersøkelsen som ligger til grunn for denne artikkelen fokuserer på barnehagepersonalets rolle i barns tegneprosesser. Artikkelen belyser tegneprosesser hvor tilretteleggelsen for direkte visuell persepsjon i prosess har ...
  • Skrivelek : En studie av tidlig litterasitet gjennom utstillingen Are You Experienced? 

   Bendiksen, Solveig Åsgard (Journal article; Peer reviewed, 2018)
  • Ways of talking about drawing practices 

   Frisch, Nina Scott (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   In this article, I explore how part of the culture historian professor Ernst Gombrich’s vocabulary can be used in two examples of today’s drawing processes among children (age 9–12). His terms are related to their possible ...
  • Åtte læreres trearbeidspraksiser. En diffraktiv analyse 

   Maapalo, Anna Pauliina (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   I denne artikkelen undersøkes forskjeller i åtte barneskolelæreres trearbeidspraksiser i faget kunst og håndverk. Et datamateriale generert i forbindelse med skolebesøk bestående av flersanselige samtaler, fotomateriale ...