• Den «nye supermakten»: Hva vil Kina i Arktis? 

   Edstrøm, Anders Christopher; Stensdal, Iselin; Heggelund, Gørild (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Kina har de senere årene fått en sterkere stemme i internasjonal politikk og har rettet oppmerksomhet og interesse mot nordområdene og mulighetene som finnes der. Inntredenen i regionen av en voksende supermakt har ikke ...
  • En nordområdepolitikk om alt -- eller ingenting? 

   Pedersen, Torbjørn; Skagestad, Odd Gunnar (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   I denne studien ser vi nærmere på hva som har skjedd med det som en gang var et utenriks- og sikkerhetspolitisk fokus, rettet mot våre umiddelbare nærområder i nord. Vi spør: I hvilken grad er dagens nordområdepolitikk ...
  • Hva nå, norsk forsvarsindustri? : Instrumentelle og institusjonelle svar på EUs nye politikk på det sikkerhets- og forsvarspolitiske området 

   Tvetbråten, Kari; Knutsen, Bjørn Olav Haram (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Artikkelen diskuterer EUs nye forsvarspakke med særlig vekt på CARD (Coordinated Annual Review on Defence), PESCO (Permanent Structured Cooperation) og EDF (European Defence Fund). Formålet er å styrke EU som sikkerhetspolitisk ...
  • Hvorfor så ambivalent? USAs politikk overfor EUs forsvarsambisjoner 

   Knutsen, Bjørn Olav Haram; Tvetbråten, Kari (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Artikkelen diskuterer forholdet mellom den europeiske integrasjonsprosessen og det atlantiske samarbeidet under USAs ledelse. Problemstillingen artikkelen besvarer er hvilke tilnærminger Trump-administrasjonen har hatt til ...
  • Maktfaktor eller medløper? En revidering av Israel-lobbyen og amerikansk Midtøsten-politikk 

   Isaksen, Joachim Vogt; Jakobsen, Tor Georg (Peer reviewed; Journal article, 2013)
   In 2007, Mearsheimer and Walt published The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy, in which they argue that the U.S. Israel lobby has managed to front its own interests at the cost of U.S. interests. In this article we ...