• Verdsettelse og strategisk analyse av Fred Olsen Energy 

      Øverås, Tord (Master thesis, 2010)
      Oppgaven starter med ett metodekapittel der et blir gjort rede for metode og teknikker for å utføre en fundamental verdsettelse. Det blir også presentert et rammeverk for å utføre en fundamental verdsettelse. Etter følge ...