• Fatigue, den usynlige grensen 

      Aarhus, Sjur; Andersen, Geir-Arne; Koller, Fredrik (Master thesis, 2013)
      Temaet for denne masteroppgaven er fatigue blant flyvere. Formålet med oppgaven er å få økt kunnskap om hvilke strategier ledere i luftfart har til rådighet for å påvirke dette fenomenet. Problemstillingen er: Hvilke ...