• Småkraft og avkastning på nettkapitalen til Troms Kraft Nett AS 

      Antonsen, Christian Slettnes (Master thesis, 2012)
      I denne oppgaven analyseres det hvordan storstilt utbygging av småkraftverk i Storfjord påvirker DEA resultatet og avkastningen på nettkapitalen til Troms Kraft Nett AS. Det er ny nettstruktur for tilknytning av kraftverk ...