• "Relasjoner barn-voksen" 

      Arnø, Maja (Student paper, others, 2012-03-05)
      Det jeg selv er opptatt av i min jobb, og gjerne vil vite mer om er de relasjonene personalet i barnehagen har til barna. Har personalet innvirkning på barna i barnehagen? Hvordan kan relasjonene mellom voksen og barn ...