• Pedagogisk dokumentasjon: fagoppgave i pedagogikk 

      Bjerkaas, Marit (Bachelor thesis, 2010-04-16)
      Formålet med denne oppgaven er delt i to. Det ene er min nysgjerrighet på hvordan jeg kan bruke pedagogisk dokumentasjon i utviklingsarbeid i barnehagen. Det andre er at denne oppgaven er en del av eksamen i pedagogikk ved ...