• Minoritetsspråklige barn i barnehagen 

      Bonden, Kari-Anne (Student paper, others, 2012-02-29)
      Det samfunnet vi lever i dag er et mer mangfoldig samfunn, noe som innebærer at befolkningen i Norge har forskjellige språk, kulturell og religiøs bakgrunn (Andersen, Bleka, Gjervan, 2006, s.87). Det vil derfor være stor ...