• EiNa: et kompetansesamvirkelag i Namdalen 

   Brenne, Tor; Sandberg, Anne Margrethe (Arbeidsnotat / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Working paper, 2009-05-19)
   Etterutdanningsnettverket i Namdalen (EiNa) hadde i 2008 10-års jubileum. Denne rapporten presenterer virksomheten gjennom 10 år dels som en historiefortelling, dels med dokumentasjon av prosess og avtaler som EiNa er bygd ...
  • Etablering av produksjonslaboratorium for legemidler i Namsos: forprosjektrapport 

   Brenne, Tor; Ness, Snorre (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2007-12-17)
   I de senere årene har det skjedd store endringer innen apotektjenester med samarbeid og kjededannelser. Tidligere apoteklovgivning ga grunnlag for at godkjente laboratorier kunne produsere enkelte legemidler. Ved innføring ...
  • Etterutdanningsnettverket i Namdal: visjon og virkelighet 

   Brenne, Tor; Enmarker, Ingela; Valderaune, Victor (Arbeidsnotat / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Working paper, 2009-11-24)
   Etter 10 år som et forsøk/prosjekt har EiNa endelig fått sin permanente organisering gjennom en partnerskapsavtale. EiNa-partnerskapet har nå medlemmer som dekker det meste av helseog sosialtjenestene i Namdalen. I tillegg ...
  • Kunnskap er infrastruktur: Høgskolens rolle i regionalt utviklingsarbeid i et distriktspolitisk perspektiv 

   Brenne, Tor; Knappe, Geir Olav (Rapport / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Peer reviewed; Research report, 2008-04-29)
   Denne rapporten ønsker å presentere og diskutere høgskolens regionale utviklingsrolle i et distriktspolitisk perspektiv. Dette arbeidet vil kunne bidra til å utvikle et nyttig teoretisk fundament for hvordan distriktsbaserte ...
  • Kunnskapsbasert verdiskaping: et trippelhelix-prosjekt 

   Brenne, Tor; Ness, Snorre (Arbeidsnotat / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Working paper, 2009-02-18)
   Prosjektet Kunnskapsbasert verdiskaping (KV) er et nettverksprosjekt i Namdalen som har sitt utgangspunkt i Høgskolen i Nord-Trøndelag, avdeling for helsefag Namsos. Etter et forprosjekt i 2001, ble hovedprosjektet satt i ...
  • Midtre Namdal samkommune: en casebeskrivelse 

   Brenne, Tor (Arbeidsnotat / Høgskolen i Nord-Trøndelag;237, Working paper, 2011-09-19)
   09.09.09 ble Midtre Namdal samkommune formelt opprettet og samkommunestyret konstituert. Kommunene Fosnes, Namdalseid, Namsos og Overhalla dannet da den andre samkommunen i Norge. Midtre Namdal samkommune er et forsøk i ...
  • MN-Vekst AS 20 år - På lag! En presentasjon av en Vekst-bedrift 

   Brenne, Tor (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2008-09-30)
   Utredningen er en historisk gjennomgang av en Vekst-bedrifts første 20 år. MN-Vekst AS er en arbeidsmarkedsbedrift i Namsos som også har virksomhet i Flatanger Kommune. Flatanger og Namsos kommuner eier bedriften. Utredningen ...
  • Trainee-ordning i Namdal: kompetansebygging som regional utvikling 

   Brenne, Tor; Ness, Snorre (Arbeidsnotat / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Working paper, 2009-06-29)
   Trainee-ordningen for Namdal ble igangsatt i 2006 etter et initiativ fra styret i utviklingsprosjektet ”Kunnskapsbasert verdiskaping” (KV) i 2004. Trainee-ordningen eies i dag av Kompetansering Namdal som er en ...