• Evaluering av gjennomføring av opplæring i utrykningskjøring 

      Robertsen, Kåre; Kjelsrud, Hilde; Robertsen, Rolf; Lødemel, Ståle; Bogfjellmo, Petter Helmersen; Brynhildsvoll, Randi; Kummenje, Ann-Magritt (FoU-Rapport/Nord universitet;91, Report, 2023)
      Rapporten er utarbeidet av Faggruppe trafikk ved Handelshøgskolen (HHN), Nord universitet på oppdrag fra Statens vegvesen. Forskningsmetodisk anvendes et flermetodedesign, hvor det inngår systematisk litteraturstudie ...