• Likestilling i barnehagen 

      Dørum, Maybelle (Bachelor thesis, 2010-03-26)
      I denne oppgaven skriver jeg om likestilling i barnehagen. Jeg har tatt utgangspunkt i en semesteroppgave jeg skrev tidligere i år som handlet om hvordan personalet i barnehagen kan jobbe for å fremme likestilling mellom ...