• Reggio Emilia inspirasjonen 

      Duestad, Alexandra Paez (Student paper, others, 2012-03-05)
      I det siste har jeg gjennom mitt arbeid, en praksis barnehage og gjennom pensum fra førskolelæreutdanning, har jeg hørt og lært litt om Reggio Emilia filosofien. Denne filosofien er en måte å tenke læring og læringsmiljø ...