• Ledelse av endringsprosesser 

   Dyrnes, Aurora; Hanssen, Stine-Mariell F.; Samuelsen, Mats (Master thesis, 2018)
  • "Pipe dream" - a study of the Mackenzie Gas Project 

   Dyrnes, Aurora; Johnson, Ragnhild (Master thesis, 2010)
   Denne masteroppgaven identifiserer hvordan interessentene i Mackenzie Gas Project har hatt innflytelse på hvor prosjektet er i dag. Samt at det fremligger en identifisering av sentrale temaer i forhold til involvering ...