• Barns medbestemmelse og rett til egne valg: overgangen mellom barnehage og skole 

      Eggen, Astrid Johanne (Arbeidsnotat / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Working paper, 2008-12-09)
      Barns medbestemmelse og rett til egne valg" er en videreføring av prosjektet ”overgang - barnehage skole” OBS delprosjekt 3, ”Styrking av 5-9-åringenes sosio-emosjonelle beredskap i barnehagen og skolen” (Lillemyr, O.F, ...