• En analyse av krisehåndteringen i Hurtigruten ASA i lys av teori 

      Eilertsen, Sara-Marie; Rognså, Atle Magnar; Sebergsen, Heidi Birgitte (Bachelor thesis, 2010)
      Temaet for denne oppgaven er krisehåndtering i Hurtigruten ASA i lys av teori. Formålet har vært å se på hvordan selskapet har håndtert sin pågående økonomiske krise for å snu de røde tallene om til svarte, for så å se ...