• Danningsbegrepet: teori og praksis i barnehagen 

      Elstad, Marit Hansen (Student paper, others, 2013-04-15)
      I denne oppgaven vil jeg først presentere hva loven og rammeplanen sier om danning. Deretter vil jeg kort presentere hvordan danningsbegrepet har utviklet seg fra det antikke Hellas og fram til i dag. Så presenterer jeg ...