• Førerstøttesystemer i føreropplæringen 

      Evensen, Robert; Hammer, Morten; Værnes, Jørgen (Kandidatoppgave;2012, Student paper, others, 2012-09-10)
      Denne kandidatoppgaven omhandler bruken av førerstøttesystemer i opplæringen for klasse B. Vi har sett på hva læreplanen sier om temaet førerstøttesystemer, og hvordan vi mener målformuleringene er forstått. Vi har ...