• "The never ending story-" 

      Solberg, Anne-Lise; Fagerdal, Jim Roger (Master thesis, 2012)
      Vi hadde som formål med denne masteroppgaven å kunne belyse lokalmedias rolle tilknyttet funksjonsfordelingsprosesser i helseforetaket. Derfor valgte vi i denne masteroppgaven å ta utgangspunkt i tre lokalaviser, og ...