• Uteskole. En arena for å fremme mestring, motivasjon og selvbilde 

      Fiborg, Audhild (Bachelor thesis, 2013-08-19)
      Jeg har valgt å fokusere på hvordan Uteskole som læringsarena kan gi elever muligheten til å lære på alle måter og med alle sanser. Målet var å finne ut om uteskole har en positiv effekt på elever med ulike lese- og ...