• Plantevekst og engdyrking: HUS107 Fôrmidler. Dyrking og konservering 

      Moen, Reidar A.; Fisknes, Geir (Kompendium / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Learning object, 2005-09)
      Mye av dette kompendiet er blitt utarbeidd som forelesninger og anna undervisningsmateriell innafor faget HUS105 Fôrdyrking (5 studiepoeng) i løpet av 2004 og vårsemesteret 2005. Dette faget har fram til nå inngått som ...