• "Å få øye på seg selv"- blir læreren en bedre klasseleder? 

      Fjær, Kirsti Sandnes (Master thesis, 2012-11-06)
      Gjennom en kvalitativ analyse og kobling mellom teori og empiri forsøker jeg å belyse følgende problemstillinger: Hvordan påvirker lærerens kunnskapssyn hans/hennes valg av metoder for å utøve klasseledelse? Hvordan ...