• Rekrutteringsprosjektet Menn i helse. 

      Forsmark, Siv-Mari; Stav, Siri Ramberg (Master thesis, 2014-10-14)
      Hva er årsaken til at voksne menn velger å bli helserekrutter og senere helsefagarbeidere, i en sektor hvor 90 % er kvinner? Vi har funnet at det er tre områder som synes å være spesielt viktige for at prosjektet Menn i ...