• Lykkelig som liten? Om drivkraft og motivasjon i enkeltpersonforetak 

      Fossvik, Hilde Lovise (Master thesis, 2014-10-14)
      Denne masteroppgaven setter søkelyset på mennesker som jobber alene i sitt enkeltpersonforetak. Med casestudie som forskningsdesign er empirien fremstilt som portretter av seks ulike foretakseiere. Dette er grunnlaget ...