• Offentlige anskaffelser, kompetanse og organisering 

      Gerhardsen, Werner H. (Master thesis, 2010)
      Utgangspunkt for denne avhandlingen er mine egne erfaringer med offentlige anskaffelser gjennom forskjellige arbeidssituasjoner. Regelverket som innkjøpsaktiviteten i det offentlige er styrt av er omfattende og komplekst. ...