• Mellomledere i tannhelsetjenesten: Grip tak i lederrollen! 

      Vangstad, Grete Jarlesdatter; Giæver, Hanne Marit (Master thesis, 2010)
      Denne oppgaven handler om kompetansebehov for mellomledere i offentlig virksomhet. Undersøkelsen skal gi svar på problemstillingen om hvilken kompetanse klinikksjefer i tannhelsetjenesten i Nordland bør ha. Siden arbeidet ...