• Arna Meisfjord - den første og eneste kvinne som rektor ved Høgskolen i Nesna 

   Grønbech, Dagrunn (Fredrikke;2015, nr 4, Research report, 2015-12-15)
   Lærerskolen i Nesna hadde sin oppstart som en privat skole i 1918, inntil den i 1924 fikk status som offentlig lærerskole. Det var teologen Ivar Hjellvik som kom til Nesna som prest, som så behovet for en lærerskole på ...
  • Berit Ås - Kvinneuniversitetet og hersketeknikkenes mor 

   Grønbech, Dagrunn (Fredrikke;2015, nr 3, Research report, 2015-09-15)
   Kvinnesaksforkjemperen Berit Ås ble født 10. april 1928. Hun er en gründer som fortsatt har ideer, energi og vilje med motto om ”å stå på”. Som utdannet sosialpsykolog er hun mest kjent for kvinnen bak de fem hersketeknikkene ...
  • Fredrikke Tønder Olsen – en foregangskvinne fra øya Løkta på Helgeland 

   Grønbech, Dagrunn (Fredrikke;2014, nr 3, 2014-10-14)
   Fredrikke Tønder Olsen (1856-1931) var en pioner fra Helgeland. Som ung var hun ”høvedskvinne” på egen fiskebåt og hun var den første kvinnelige forsikringsagent i ”Brandforsikringsselskabet Norden” før hun flyttet fra ...