• Individtilpasset førerutviklingskurs for motorsyklister 

      Berntsen, Magnus Sandvoll; Gran, Lasse; Nilsen, Rune (Kandidatoppgave;2013, Student paper, others, 2013-10-03)
      I denne oppgaven har vi valgt å lage ett produkt for å forsøke å nærme oss det overordnede mål, nemlig nullvisjonen1. Vi har laget ett produkt for motorsyklister hvor vi tar utgangspunkt i ulykkesstatistikken og de ...