• Bratte gleder: hvem kan gjøre hva i det bratte friluftslivet? 

      Grav, Sturla Grøtta (Master thesis, 2010-08-02)
      En kvalitativ studie av hvilken forståelse veiledere med bakgrunn fra tre sentrale norske friluftslivsmiljøer har av friluftslivsbegrepet, deres meninger om dagsaktuelle debatter omkring utdanning og kompetansekrav til ...