• Selvkost i Bodø kommune 

      Gerhardsen, Cathrine; Gulbransen, Elisabeth (Bachelor thesis, 2009)
      Selvkostkalkulasjon er en av de tradisjonelle kalkulasjonsmetodene med størst oppmerksomhet rettet mot de indirekte kostnadene (Sending og Tangenes, 2007). De fleste kommuner i Norge anvender selvkost for å beregne ...