• Fra Helgeland til Nashville : Bjørn Jens og OJ Hanssen 

      Hansen, Frode Vegard (Master thesis, 2012-11-09)
      Denne masteravhandlingen tar sikte på å gjøre en sammenligning av to av Nord-Norges største profiler når det gjelder formidling og eksponering av countrymusikk – Odd Jarle Hanssen (f. 1964) og Bjørn Jens Kristiansen (f. 1958).