• Offentlige anskaffelser og internkontroll i Helse Nord 

      Hansen, Kristina Mikkelsen; Pedersen, May-Britt (Bachelor thesis, 2011)
      Temaet for vår oppgave har vært offentlige anskaffelser og internkontroll i Helse Nord. Formålet har vært å se hvilke utfordringer Helse Nord har møtt i forhold til valgte tema, og til slutt sammenligne deres praksis med ...