• Implementering av Individuell Jobbstøtte/ IPS i Bodø 

      Hansen, Lene Hellesvik (Master thesis, 2012)
      Formålet med denne masteroppgaven har vært å finne ut om lederne i de samhandlende organisasjonene rundt Individuell Jobbstøtte I IPS pilotprosjektet i Bodø, har tilstrekkelig kjernekompetanse og ledelsesforankring til ...