• Fra finansuro til likviditetskrise i det norske finansmarkedet 

   Hermansen, Marlene; Nilsen, Cathrine (Bachelor thesis, 2009)
   Den internasjonale uroen i finansmarkedet har vedvart siden høsten 2007. Uroen har vanskeliggjort bankens tilgang på finansiering gjennom verdipapirmarkedene, samtidig som risikopåslagene har økt betraktelig. Situasjonen ...
  • Det norske rentemarkedet : utforming av rentebanen, rentekurveanalyser og rentesikring 

   Kjærran, Line; Hermansen, Marlene; Grensemo, Nina (Master thesis, 2011)
   Intensjonen med denne masteroppgaven er å se på i hvilken grad forventninger og likviditetspreferanse har betydning for utformingen av rentebanen og utviklingen i rentekurven. Dette gjør vi ved å undersøke sammenhengen ...