• Omsorg for de minste 

      Husnes, Line (Student paper, others, 2013-02-14)
      Oppgaven jeg har skrevet er et selvstendig arbeid der jeg som student har fordypet med i det overordnede temaet Den profesjonelle førskolelæreren. Under dette temaet valgte jeg å skrive om omsorg for de minste. Etter at ...