• Forebygging av lese- og skrivevansker 

      Johansen, Ann-Kristin (Bachelor thesis, 2012-07-09)
      Problemstilling; Hvordan kan man forebygge lese-og skrivevansker for en enkelt elev i 2.klassetrinn?