• Organisering av sykepleietjenesten 

      Johansen, Birgit E. (Master thesis, 2010)
      Formålet med denne oppgaven var å se på om sykepleietjenesten kunne organiseres på en annen måte for å utnytte ressursene mer fleksibelt. Jeg har valgt å jobbe ut fra følgende problemstilling: Hvordan kan sykepleietjenesten ...