• Mellom barken og huden. Myter om forvandling og voldtekt. 

      Johnsen, Hege Dypedokk (Peer reviewed; Journal article, 2020)
      I gresk-romersk mytologi, og spesielt i mytene gjengitt i Ovids Metamorfoser, er det mange historier om forvandling. Det fortelles om guder og nymfer som omskaper seg til dyr, planter og naturelementer, og om dødelige som ...