• Samarbeidsformer og gevinster ved samarbeid 

      Andreassen, Monica Fjellstad; Kilskar, Kari (Master thesis, 2012)
      Samarbeid er et begrep som i denne oppgaven handler om at en eller flere virksomheter utveksler og deler ressurser i den hensikt å ta beslutninger eller gjennomføre aktiviteter som vil skape fordeler som hver enkelt ikke ...