• Intensivsyndrom 

      Konradsen, June; Jensen, Elin Anita (Student paper, others, 2008)
      Dette er en avsluttende oppgave skrevet av to studenter i forbindelse med videreutdanning i intensivsykepleie. Oppgaven har til hensikt å besvare problemstillingen: Hvordan kan intensivsykepleiere bidra til å forebygge og ...