• En kritisk gjennomgang av Pareto-optimalitetsbegrepet 

      López Ventura, Tomás Demetrio (Master thesis, 2009)
      Sammendrag Økonomifaget handler i sin mest grunnleggende form om hvordan vi i et samfunn fordeler våre goder og byrder og hvordan man på en mest mulig effektiv måte skal skape verdier for individene og samfunnet som ...