• Kommunikasjonsformer i naturfag 

      Løbersli, Lilia (Student paper, others, 2013-09-06)
      For min semesteroppgave i naturfagdidaktikk, valgte jeg som tema det viktigste, etter mitt syn, hovedelementet i undervisning – kommunikasjon i klasserommet. ”...Kommunikasjon som prosess som formidler eller overfører ...