• Pedagogisk bruk av kjøresimulator 

      Leikvam, Tove; Holth, Ingrid-Helene; Bredland, Ingvild Stabell (Kandidatoppgave;2011, Student paper, others, 2011-09-14)
      Denne rapporten er basert på en litteraturstudie. Vi ønsket å undersøke hvordan en trafikklærer kan benytte kjøresimulatoren som et effektivt pedagogisk verktøy, uavhengig av verktøyets kvalitet. Vi gjennomførte en pilotstudie ...