• Den profesjonelle førskolelærer 

      Lillegaard, Karine Lund (Bachelor thesis, 2013-01-29)
      Forskningsresultater fra USA sier at hvordan selve overgangen fra barnehage til skole blir gjennomført, har betydning for barnets videre skolegang. Slike overganger som dette betegnes som sårbare faser som legger føringer ...