• A Reflexive Eye on a Collaborative Action Research Project in School 

   Lyngsnes, Kitt Margaret (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   This article presents a reflexive analysis of a collaborative action research project based on the “Nordic tradition” of action research. In this project I, in the role of researcher, worked with a team of four teachers ...
  • «Ansvar for egen læring» i norsk skole 

   Lyngsnes, Kitt Margaret (Peer reviewed; Journal article, 2007-01)
   Artikkelen tar utgangspunkt i vår tids fokus på læring og den som skal lære. Prosjektet artikkelen omhandler stiller spørsmål om hvordan "ansvar for egen læring" (AFEL) oppfattes og realiseres i videregående skole. Gjennom ...
  • Lærere og forskere i samarbeid om utvikling av skolen Erfaringer fra Ladeprosjektet 

   Lyngsnes, Kitt Margaret (Rapport / Høgskolen i Nord-Trøndelag;74, Peer reviewed; Research report, 2011-04-12)
   Denne rapporten omhandler et delprosjekt i Ladeprosjektet. Dette var et aksjonsforskningsprosjekt støttet av Norges Forskningsråds program Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning. Prosjektet var ...
  • Trajectories through Vocational Education and Training 

   Lyngsnes, Kitt Margaret; Rismark, Marit (Journal article; Peer reviewed, 2018)