• Forskningsbasert skoleutvikling 

      Lyngsnes, Kitt (Chronicle, 2008-10-23)
      Norske lærere blir stadig eldre. Gjennomsnittsalderen på lærerne er høg, og allerede utdannes det for få nye til å dekke skolens behov de nærmeste årene. I tillegg går søkningen til lærerutdanning drastisk nedover. I ...