• Kunnskapsdeling ved NAV Hjelpemiddelsentral Nord-Trøndelag 

      Midtbø, Margunn (Master thesis, 2014-10-14)
      Problemstillinga er: Kva vert opplevd som gode kunnskapsdelingssituasjonar ved NAV Hjelpemiddelsentral Nord-Trøndelag og kva faktorar spelar inn for at kunnskapsdeling skal kunne føregå? Mitt studie viser at kunnskapsdeling ...