• ”Sammen er vi dynamitt?” Om kunnskapsutvikling i nettverk 

      Moe, Trine; Ødegaard, Tor (Master thesis, 2010-10-06)
      Vår masteroppgave i kunnskaps- og innovasjonsledelse (MKIL) handler om nettverk. Etter at New Public Management (NPM) ble innført som styringsverktøy innenfor offentlig sektor, er etablering av ulike nettverk på tvers av ...