• Fra finansuro til likviditetskrise i det norske finansmarkedet 

      Hermansen, Marlene; Nilsen, Cathrine (Bachelor thesis, 2009)
      Den internasjonale uroen i finansmarkedet har vedvart siden høsten 2007. Uroen har vanskeliggjort bankens tilgang på finansiering gjennom verdipapirmarkedene, samtidig som risikopåslagene har økt betraktelig. Situasjonen ...