• Forandring fryder? : en studie om endringsprosessen i et helseforetak 

      Nilsen, Jørgen; Grongstad, Line Strømhaug (Master thesis, 2012)
      Temaet for denne oppgaven er endringsledelse og implementering av vedtak. Studien analyserer vanskeligheten med å gjennomføre strukturelle endringer vedtatt i styrene i Helse Nord og Helse Finnmark. Vi har basert oppgaven ...